Chris Rehab

Ovanligt med allvarliga komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer i samband med sjukgymnastisk behandling. Infektion är en allvarlig komplikation som kan inträffa vid akupunktur. En annan allvarlig risk vid akupunktur är att nålarna sticks ned för djupt så att de sticker hål på till exempel hjärtsäcken, lungsäckarna eller något inre organ. Även kärl och nerver kan skadas. Denna skada är av övergående natur.

Manipulationsbehandling utförd av en oerfaren terapeut kan innebära risker för allvarliga komplikationer, speciellt om nacken behandlas. Sjukgymnaster specialiserade inom ortopedisk manuell terapi, OMT, har en utbildning i manipulation som kallas OMT steg 3. Dessa sjukgymnaster använder väl beprövade manipulationstekniker.

Chris Rehab Sjukgymnastik o. Idrottsskadebehandling, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall
Telefon: 060-15 00 02 | Fax: 060-15 41 20 | E-post: info@chrisrehab.se