Chris Rehab

Första besöket

Vid det första besöket ställer sjukgymnasten frågor om vilka besvär man har, till exempel när och hur man fick besvär, vad som förvärrar och vad som lindrar besvären.

Sjukgymnasten frågar också om man har några andra sjukdomar eller besvär. Svaren ger viktig information för hur behandlingen ska planeras. Sjukgymnasten ska inte bara ta ställning till vad som ska behandlas, utan också bestämma vilka sjukgymnastiska metoder som är bäst för just de besvär man har.

Chris Rehab Sjukgymnastik o. Idrottsskadebehandling, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall
Telefon: 060-15 00 02 | Fax: 060-15 41 20 | E-post: info@chrisrehab.se